Alapadatok

Az Egyesület teljes neve: Joghallgatók Önképző Szervezete Egyesület

Az Egyesület rövidített neve: JÖSz

Az Egyesület székhelye: 1056. Budapest,Szerb utca 3.

Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy.

Az Egyesület honlapja (közleményeinek internetes elérhetősége): josz.elte.hu

Az Egyesület tagjainak adatait az alapszabály – elkülönítve kezelt – mellékletét képező tagjegyzék tartalmazza.

Az Egyesület képviselője: Farkas Kinga (önálló és általános képviseleti jog) , dr. Kakuk Lilla (önálló és általános képviseleti jog)

Az Egyesület elnöke: Farkas Kinga

Az Egyesület igazgatója: dr. Kakuk Lilla

Hatályos Alapszabály

Elérhető ezen a linken

Tanulmányi SZMSZ

Elérhető ezen a linken

Beszámolók

2016

2017

2018

2019


A JÖSz korábbi tisztségviselőinek listája.