Alapadatok

Az Egyesület teljes neve: Joghallgatók Önképző Szervezete Egyesület

Az Egyesület rövidített neve: JÖSz

Az Egyesület székhelye: 1022 Budapest, Árvácska u. 6.

Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy.

Az Egyesület honlapja (közleményeinek internetes elérhetősége): josz.elte.hu

Az Egyesület tagjainak adatait az alapszabály – elkülönítve kezelt – mellékletét képező tagjegyzék tartalmazza.

Az Egyesület képviselője: Teleki Lóránt (önálló és általános képviseleti jog) , Dr. Sárhegyi István (önálló és általános képviseleti jog)

Az Egyesület elnöke: Teleki Lóránt

Az Egyeslet igazgatója: Dr. Sárhegyi István

Hatályos Alapszabály

Elérhető ezen a linken

Tanulmányi SZMSZ

Elérhető ezen a linken

Egyesület további döntései

Közgyűlés határozatai, jegyzőkönyvei

Elnökség határozatai