A Joghallgatók Önképző Szervezete (továbbiakban: JÖSz) az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának legifjabb jogszakmai szervezete. 2012. februárjában határozta el magát egy csoport elsős joghallgató arra, hogy túllépvén a tantervben lefektetett szigorú határon egymást segítve, önképzéssel bővítik tovább ismereteiket.

A tagok három fő pillérben jelölték meg érdeklődésük központi irányvonalait: a szakmaiság, a jogtudomány mellett lélek kiművelése iránti fogékonyságnak köszönhetően a művelődés és a szeretetszolgálat is pillér rangú alapértékek a szervezetben.

A JÖSz a szakkollégiumi hagyományok mentén törekszik elérni célját, azaz tagjai szakmai fejlődésének elősegítését. Ez eleinte önképzésekben nyilvánult meg, majd tovább bontogatta szárnyait: mostanra nem csak jogszakmai és tudományos önképző alkalmak, filmklubok vagy teltházas nagyelőadások szervezésére képes, és kiterjedt kurzusrendszerével nemcsak a tagságnak nyújt szellemi többletet, hanem a még nem JÖSz-ös első- és másodévesek is részt vehetnek a szakmai műhelymunkában, a Kukorelli István Tanár úr vezette elsős műhely keretei között.

A legjelentőségteljesebb pillérünkön, a jogtudományon belül szerveződött meg az a kurzusrendszer, amelynek kínálata egészen szertágazó jogterületekre, sőt, mi több, a kiváló jogászi képességek elsajátításához szükséges egyes segédtudományokra is kiterjed. Nem hagytunk fel a nagyelőadások szervezésével sem: a JÖSz nevéhez fűződik Az Alaptörvény születésétől kezdve dr. Schiffer András – két évtized a jog(ok) szolgálatában című előadásán át egészen az Atomvitának, a Külügyi vitának, vagy az Alapjogi vitának a megszervezése, hogy csak néhányat említsek történetünkből. Előadóinkként számos kiemelkedő jogászt, közgazdászt, politikust, történészt, művészt üdvözölhettünk köreinkben, gyakorta teltházas előadótermekben.

A kulturális pillér tevékenysége nagyon sokrétű: a színházi előadások, koncertek és múzeumok látogatása mellett hangversenyeken is állandó vendégek a JÖSz tagok, legfőképpen, mivel a szervezet együttműködésben áll a MÜPÁval. Ennek keretében a tagok betekintést nyerhettek a komplexum orgonájának működtetésébe. A hagyománytisztelet a kultúra tekintetében is elengedhetetlen: itt említhetem a táncházat, sőt, már-már szokássá vált JÖSzös berkekben, hogy a fiúk húsvét hétfőn nótázva, hagyományos ruhában vízzel locsolják meg a fővárosi lányokat. Évente megrendezésre kerülő kultúrvetélkedőn a tagságból vegyesen verbuvált csapatok mérik össze műveltségüket.

A jószolgálatot illetően sem lankadt aktivitásunk: míg korábban a játék- élelmiszer és ruhagyűjtő akciókat rendeztünk többnyire, melyből a miskolci Avas lakótelepre, Kárpátaljára is szállítottunk adományokat, többnyire gyűjtéseink célpontjai Gyermekklinikák voltak. A Heim Pál Gyermekkorház toxikológiai osztályán még rendszeres felolvasást is tartottunk kedvenc meséinkből. A széles palettáról hadd tegyek említést a legutóbbi szervezéseinkről: a Wesley János Általános Iskolában közös futballozással szereztünk a gyerekeknek szép pillanatokat, és karácsony ünnepének közeledtével apró meglepetéscsomagokkal is kedveskedtünk. Az Étel az életért alapítvány szervezésében megrendezésre kerülő ételosztáson is kerültek ki önkéntesek sorainkból, továbbá véradással mentettünk életeket.

Instrumentális vívmányokat tekintve tavasszal ­hosszú egyeztetések után­ a nyugodtabb munkavégzést segítendő, egyben sikerei és erőfeszítései elismeréséül a JÖSz saját irodahelyiséget kapott az egyetemen.

Mindenképp kiemelendő, hogy a szervezet kitűzött tervei, feladatai megvalósítása mellett megmaradt annak, ami kezdetben volt: egy lelkes, jókedvű baráti társaságnak, és ennek megőrzésére továbbra is nagy hangsúlyt fektet. Ennek érdekében évente több kirándulást, összejövetelt, például vizsgatemetőt rendezünk, de nem ritkán előfordulnak egészen spontán akciók is. Ezzel összefüggésben a JÖSz egy világnézetében színes, befogadó szervezet, tagjai a világnézeti paletta széles skálájáról érkeznek. A JÖSz pártoktól, politikai vagy állami szervektől független, politikai tevékenységet nem folyató szervezet. Aktív jelenlétét a kar életében mi más igazolhatná jobban, mint a felvételt nyerni kívánó hallgatók száma: más hallgatói szervezetekkel összehasonlításban mutatóink kiemelkedően magasnak minősülnek.